Sněmovní tisk 1309
Pís. interpel.ve věci protizák. ustan. ve Vyhl. č. 428/2001

Dokument

Autor: Ing. Pavel Hrnčíř

Úplný název: Písemná interpelace poslance Pavla Hrnčíře na ministra zemědělství Jana Fencla ve věci protizákonných ustanovení ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Adresát: Ing. Jan Fencl
Podáno dne: 5.03.2002
Odesláno adresátovi: 6.03.2002
O zařazení na schůzi požádáno dne: 16.04.2002

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 19. 4. 2002 jako tisk 1309/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, pravomoc výkonné moci, účetní, účetnictví, veřejné stavitelství, vlastnické hospodaření, vodohospodářské stavbyISP (login)