Sněmovní tisk 1319
Pís. interpel. ve věci let. řádu ČSA na lince Praha - Ostrav

Dokument

Autor: Ing. Karel Vymětal

Úplný název: Písemná interpelace poslance Karla Vymětala na ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga ve věci nedodržování letového řádu ČSA na lince Praha - Ostrava
Adresát: Ing. Jaromír Schling
Podáno dne: 26.04.2002
Odesláno adresátovi: 30.04.2002
O zařazení na schůzi požádáno dne: 3.06.2002

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 10. 6. 2002 jako tisk 1319/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 13. 6. 2002 na 51. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: civilní letectví, dopravní infrastruktura, letecká doprava, letecká linka, organizace dopravyISP (login)