Sněmovní tisk 654
Interpelace V. Exnera ve věci způsobu deblokace jedné pohl.

Dokument

Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Václava Exnera na předsedu vlády Miloše Zemana ve věci způsobu deblokace jedné pohledávky
Adresát: Ing. Miloš Zeman
Podáno dne: 17.11.1999
Odesláno adresátovi: 18.11.1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 15.06.2000

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 21. 6. 2000 jako tisk 654/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28. 6. 2000 na 26. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Libye, umořování, zadluženostISP (login)