Sněmovní tisk 815
Interpelace Z.Rujbrové ve věci průtahů soudního řízení

Dokument

Autor: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Zuzky Rujbrové na ministra spravedlnosti Pavla Rychetského ve věci průtahů soudního řízení
Adresát: JUDr. Pavel Rychetský
Podáno dne: 11.12.2000
Odesláno adresátovi: 12.12.2000
O zařazení na schůzi požádáno dne: 8.01.2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 1. 2001 jako tisk 815/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 24. 1. 2001 na 32. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, soudní dokazování, soudní vyšetřování, trestní řízeníISP (login)