Sněmovní tisk 95
I.Langera ve věci tzv. Koordin.a analyt.komise-ochr.ekon.záj

Dokument

Autor: MUDr. Mgr. Ivan Langer

Úplný název: Interpelace poslance Ivana Langera na ministra vnitra Václava Grulicha ve věci tzv. Koordinační a analytické komise Výboru pro ochranu ekonomických zájmů ČR
Adresát: PhDr. Václav Grulich
Podáno dne: 12.11.1998
Odesláno adresátovi: 13.11.1998
O zařazení na schůzi požádáno dne: 6.01.1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 7. 1. 1999 jako tisk 95/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 4. 2. 1999 na 9. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, hospodářský trestný čin, korupce, vládaISP (login)