Sněmovní tisk 599
Novela trestního zákona - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Payne, Radim Chytka, Vladimír Doležal, Jaroslav Melichar, Oldřich Vojíř, Josef Jalůvka, Petr Koháček, Zdeněk Švrček, Libor Ježek, Eva Dundáčková, Miloš Titz, Václav Hanuš, Alena Páralová, Jiří Papež, Miloslav Kučera ml., Václav Krása, Zdeňka Horníková, Pavel Suchánek, Jan Zahradil, Václav Nájemník, Veronika Nedvědová, Petr Mareš, Miloslav Výborný, Michal Doktor, Petr Pleva, František Pejřil, Augustin Bubník, Libor Krátký, Jan Svoboda, Pavel Lang, Tomáš Teplík, Milan Cabrnoch, Lucie Talmanová, Jan Klas, Václav Brousek, Josef Ježek, Jan Vidím, Tomáš Kladívko, Tom Zajíček, Miroslav Krajíček, Kateřina Dostálová, Stanislav Němec, Milan Zuna, Jiří Drda, Jiří Patočka, Josef Krejčí, Miroslav Beneš, Marek Benda, Jan Kasal, Miroslav Kalousek, Jaromír Talíř, Jan Grůza, Tomáš Kvapil, Ludmila Müllerová, Pavel Severa, Libor Ambrozek, Pavel Šafařík, Ladislav Šustr, Karel Kühnl, Josef Janeček, Petr Hort, Jaroslav Pešán, Pavel Hrnčíř, Miroslav Krajíček, Jaroslav Plachý, Karel Sehoř, Václav Brousek, Jiří Bílý, Bohuslav Záruba, Miroslava Němcová, Eduard Vávra, Petr Nečas, Vlastimil Tlustý, Pavel Pešek, Václav Krása, Karel Kühnl, Ivan Pilip, Pavel Němec, Ladislav Korbel, Petr Matějů, Ivana Hanačíková, František Ondruš, Stanislav Volák, Monika Mihaličková, Jiří Vlach, Pavel Svoboda) předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2000.
Zástupce navrhovatele: Payne Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 599/0 dne 14. 4. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 5. 2000 jako tisk 599/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2000 (usnesení č. 285). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 6. 2000 na 26. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 30. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1094).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 599/3, který byl rozeslán 19. 9. 2000 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 179, usnesení č. 1199).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 333/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 10. 2000 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 333/1 (záznam z jednání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 12. 10. 2000 a přijal usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako tisk 333/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 10. 2000 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 333/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 405/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Extremismus, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, trestní právoISP (login)