Sněmovní tisk 124
V. n. z. o spořitelních a úvěrních družstvech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 124/0 dne 14. 11. 2002.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: RSDr. Ing. Svatomír Recman a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 64, usnesení č. 175).Hesla věcného rejstříku: Družstva

Deskriptory EUROVOCu: družstevní banka, finanční instituce, spořitelna, úvěrová instituce, úvěrové družstvo

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)