Sněmovní tisk 1265
Interpelace P.Bratského na D.Ratha ve věci studia náměstků min. zdravot.

Dokument

Autor: Ing. Petr Bratský

Úplný název: Písemná interpelace poslance Petra Bratského na ministra zdravotnictví Davida Ratha ve věci hrazení studia za náměstky ministra zdravotnictví ze státních prostředků
Adresát: MUDr. David Rath
Podáno dne: 1.02.2006
Odesláno adresátovi: 2.02.2006
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7.03.2006

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 8. 3. 2006 jako tisk 1265/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, délka studia, ministr, náklady na vzdělávání, zdravotnické povoláníISP (login)