Sněmovní tisk 1032
Novela z. o vodách (vodní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Zlínského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 1. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Jurčík Vojtěch.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1032/0 dne 4. 7. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1032/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, odpadní voda, povrchová voda

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)