Sněmovní tisk 1139
Návrh rozp. Úřadu pro dohled nad druž. zálož. na rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2006

Autor: ÚDDZ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 9. 2005 jako tisk 1139/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 15. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1139/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2108).Hesla věcného rejstříku: Družstva

Deskriptory EUROVOCu: družstevní banka, návrh rozpočtuISP (login)