Sněmovní tisk 1167
Vl.n.z. o zřízení VŠ technické a ekonom. v Č.Budějovicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1167/0 dne 11. 10. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 10. 2005 (usnesení č. 493). Určil zpravodaje: Mgr. Eduard Zeman a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 7. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 375, usnesení č. 2170).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 279/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 279/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 390).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 162/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Školství

Deskriptory EUROVOCu: obchodní vzdělávání, technické vzdělávání, vysokoškolské vzděláníISP (login)