Sněmovní tisk 1229
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2006

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 1. 2006 jako tisk 1229/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 1. 2006 (usnesení č. 536). Zpravodajem určen Ing. Josef Mandík.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 31. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1229/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2216).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Pozemkový fond, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, zemědělsky využívaná půdaISP (login)