Sněmovní tisk 215
Vládní návrh zákona ochrana veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 10. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 2. 2003 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: MUDr. Miroslav Ouzký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 380).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 215/3, který byl rozeslán 4. 7. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 390, usnesení č. 610).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 133/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vítězslav Vavroušek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 133/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 133/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 188).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Zákon vyhlášen 27. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 274/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: epidemiologie, pitná voda, pracovní lékařství, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotnická legislativa

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
65/1965novelizujeZákoník práce215/0
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu215/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích215/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)215/0
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole215/0
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky215/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů215/0
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů215/0
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů215/0
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů215/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů215/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů215/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)215/2
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů215/0
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)215/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)215/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)215/0
130/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony,215/0


ISP (login)