Sněmovní tisk 230
N.z. o mzdě, odměně za prac. pohotov. a o prům. výdělku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Exner, Stanislav Grospič, Miroslav Opálka) předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: V. Exn., S. Grospič, M. Opálka.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 230/0 dne 20. 2. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2003 jako tisk 230/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci

Deskriptory EUROVOCu: garantovaný příjem, mzda, odměňování, práce v neděli

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)