Sněmovní tisk 265
V. n. z. o opatřeních k ochraně před tabákovými výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 120/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová), Ústavně-právní výbor (František Příhoda).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 120/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 120/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 120/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 189).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 265/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 265/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 83, usnesení č. 1836).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 379/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Tabák, tabákové výrobky, Televize

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, omamná látka, povolení k prodeji, tabák, tabákový průmysl, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu265/4
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích265/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů265/7
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze265/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů265/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních265/4
37/1989rušíZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi265/0
187/1989rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi265/4
190/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů265/0


ISP (login)