Sněmovní tisk 283
Inf. o přel. a průj. ozbroj. sil NATO přes území ČR 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. října 2002 do 31. prosince 2002

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 4. 2003 jako tisk 283/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 4. 2003 (usnesení č. 119). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 600).

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu dokument 3. 4. 2003 jako senátní tisk 77/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2003 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 77/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 130).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, Partnerství pro mír, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (login)