Sněmovní tisk 315
Návrh stát. závěr. účtu ČR za rok 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002

Autor: Sobotka Bohuslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 5. 2003 jako tisk 315/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Zpravodajem určen Ing. Miroslav Kalousek.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 315/1 rozesláno poslancům 29.05.2003.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 23. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 315/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 596).Hesla věcného rejstříku: Státní závěrečný účet

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (login)