Sněmovní tisk 320
Inf. o nasazení sil AČR v zahr. oper. červen - prosinec 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2002

Autor: Kostelka M., Svoboda C.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 5. 2003 jako tisk 320/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 5. 2003 (usnesení č. 139). Zpravodajem určen JUDr. Petr Ibl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 601).

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu dokument 30. 4. 2003 jako senátní tisk 97/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 5. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2003 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 97/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 132).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Bosna a Hercegovina, Kosovo, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, rozpočet na obranu, vojska v zahraničí, západní BalkánISP (login)