Sněmovní tisk 329
Doplněk plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery - 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 5. 2003 jako tisk 329/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 28. 5. 2003 (usnesení č. 147). Zpravodajem určen JUDr. Petr Ibl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 602).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 20. 5. 2003 jako senátní tisk 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)