Sněmovní tisk 346
Informace o voj. cvič. jednotek AČR - leden až březen 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden - březen 2003

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 6. 2003 jako tisk 346/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Zpravodajem určen JUDr. Petr Ibl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 603).

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu dokument 5. 6. 2003 jako senátní tisk 118/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 118/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 160).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)