Sněmovní tisk 381
Protokol o ochr. živ. prostř. ke Smlouvě o Antarktidě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 381/0 dne 4. 7. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 838).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 381/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1041).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 16. 4. 2004.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 12. 11. 2003.

Senát

 • PS

  Libor Ambrozek předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 8. 2003 jako senátní tisk 154/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 8. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 154/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 10. 2003 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 154/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 246).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16.04.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 3. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 42/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Antarktida, ochrana životního prostředí, přírodní zdroje, vědecká spolupráceISP (login)