Sněmovní tisk 440
Dohoda o přech.pobytu přísl.ozbroj. sil ČR a SRN

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 9. 2003.
Zástupce navrhovatele: Kostelka Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 440/0 dne 3. 9. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 9. 2003 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16., 17. 12. 2003 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 848).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 440/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1043).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 16. 4. 2004.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 6. 11. 2003.

Senát

 • PS

  Miroslav Kostelka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 9. 2003 jako senátní tisk 160/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 9. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 10. 2003 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 160/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 10. 2003 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 160/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 233).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16.04.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 8. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 93/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, humanitární pomoc, Německo, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)