Sněmovní tisk 479
Zpráva o plnění stát. rozpočtu ČR za I. pololetí 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 2003

Autor: Sobotka Bohuslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 10. 2003 jako tisk 479/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 10. 2003 (usnesení č. 204). Zpravodajem určen Ing. Miroslav Kalousek.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 479/1 rozesláno poslancům 14.11.2003.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 11. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 479/2 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1065).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (login)