Sněmovní tisk 486
Dohoda mezi ČR a Guat.rep. o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 486/0 dne 3. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 11. 2003 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16., 17. 12. 2003 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 847).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 5. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 486/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 486/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1044).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 16. 4. 2004.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 1. 2004.

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 10. 2003 jako senátní tisk 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 182/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 11. 2004 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 315).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16.04.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 8. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 86/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Guatemala, ochrana investic, podpora investicISP (login)