Sněmovní tisk 488
V. n. z. o rostlinolékařské péči - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 488/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 869).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 488/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 488/2, který byl rozeslán 25. 3. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 92, usnesení č. 993).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 327/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Vladimír Železný), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Miloslav Pelc).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 4. 2004 a přijal usnesení č. 217, které bylo rozdáno jako tisk 327/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 4. 2004 a přijal usnesení č. 278, které bylo rozdáno jako tisk 327/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 420).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 326/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obchod, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, dovozní politika, inspekce potravin, odborná kvalifikace, ochrana rostlin, ochrana zdraví rostlin, přípravky ochrany rostlin, rostlinolékařská legislativa, správní kontrola

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)488/0
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů488/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů488/1
409/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů488/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)488/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů488/0
147/1996rušíZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů488/0
314/2001rušíZákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.488/0


ISP (login)