Sněmovní tisk 527
V.n.z. o zaměstnanosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 527/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: RSDr. Antonín Zralý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 820).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 527/2, který byl rozeslán 31. 3. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 359, usnesení č. 1058).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 342/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 5. 2004 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 342/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 431).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 435/2004 Sb.Související tisk: 528 (Novela z. o zaměstnanosti - související).


Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Školství

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, krátkodobá nezaměstnanost, migrující pracovník, ochrana dítěte, podpora v nezaměstnanosti, podpora zaměstnanosti, politika zaměstnanosti, politika zaměstnanosti EU, zdravotně postižený pracovník, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (16):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1991rušíZákon o zaměstnanosti527/0
9/1991rušíZákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti527/0
21/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců527/0
64/1991rušíZákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti527/0
305/1991rušíZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti527/0
115/1992rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností527/0
272/1992rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb.527/0
324/1992rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců527/0
399/1992rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program527/0
35/1997rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací527/0
232/1997rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností527/0
369/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů527/0
474/2001rušíZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů527/0
103/2002rušíNařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek527/0
220/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů527/0
242/2002rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku527/0


ISP (login)