Sněmovní tisk 760
Doh. o podp. a použ. druž. systémů Galileo a GPS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 8. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 760/0 dne 30. 8. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fischer, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1310).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 760/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 760/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1545).

Senát

 • PS

  Milan Šimonovský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 8. 2004 jako senátní tisk 408/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 9. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2004 a přijal usnesení č. 359, které bylo rozdáno jako tisk 408/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 10. 2004 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 408/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 10. 2004 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 408/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 528).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25.02.2005.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, inteligentní transportní systém, mezinárodní spolupráce, navigační zařízení, satelitní navigaceISP (login)