Sněmovní tisk 761
Úml. o určení státu příslušného pro posuzov.žádosti o azyl

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 8. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 761/0 dne 8. 9. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Ing. Petr Lachnit, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1314).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 761/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1548).

Senát

 • PS

  František Bublan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 8. 2004 jako senátní tisk 409/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Doubrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2004 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 409/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 10. 2004 a přijal usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako tisk 409/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 553).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25.02.2005.Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, Česká republika, cizí státní občan, cizinecké právo, organizace EU, pomoc uprchlíkům, povolení k pobytuISP (login)