Sněmovní tisk 785
Návrh rozpočtu SFDI

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 10. 2004 jako tisk 785/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 10. 2004 (usnesení č. 341). Zpravodajem určen Miroslav Kapoun.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 6. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 785/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1419).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtuISP (login)