Sněmovní tisk 796
Zpr. o plnění stát. rozpočtu ČR za 1. pol. 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 10. 2004 jako tisk 796/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 21. 10. 2004 (usnesení č. 346). Zpravodajem určen Ing. Miroslav Kalousek.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 796/1 rozesláno poslancům 10.11.2004.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 16. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 796/2 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1530).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (login)