Sněmovní tisk 198
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 4. 2007 jako tisk 198/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 5. 2007 (usnesení č. 114). Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 198/1 rozesláno poslancům 25.05.2007.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 8. 6. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 198/1a (doporučuje zamítnout).
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 4. 6. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 198/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 183, usnesení č. 373).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Státní závěrečný účet, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (login)