Sněmovní tisk 308
Interpelace V. Exnera na K. Schwarzenberga ve věci nežádoucí situace na velvyslanectví ve Vietnamu

Dokument

Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Václava Exnera na ministra zahraničí České republiky Karla Swarzenberga ve věci obvinění z nežádoucí situace, včetně braní úplatků, při udělování víz na velvyslanectví ve Vietnamu
Adresát: Karel Schwarzenberg
Podáno dne: 14.08.2007
Odesláno adresátovi: 15.08.2007
O zařazení na schůzi požádáno dne: 25.09.2007

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 9. 2007 jako tisk 308/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, diplomatické zastoupení, Vietnam, vízová politika, vstup cizincůISP (login)