Sněmovní tisk 665
Interpelace V. Exnera na K. Schwarzenberga ve věci vydávání víz v Hanoji

Dokument

Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Václava Exnera na ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve věci vydávání víz na zastupitelském úřadě v Hanoji
Adresát: Karel Schwarzenberg
Podáno dne: 13.10.2008
Odesláno adresátovi: 14.10.2008
O zařazení na schůzi požádáno dne: 21.11.2008

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 12. 2008 jako tisk 665/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 5., 12. 2. 2009 na 48. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: korupce, Vietnam, vízová politika, vstup cizincůISP (login)