Sněmovní tisk 712
Vl.n.z. o základním registru osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Informovannost, Subjekty podnikatelské

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, fyzická osoba, informační systém, orgány veřejné správy, podnikatel, právnická osoba, seznam, veřejná správaISP (login)