Sněmovní tisk 915
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Mgr. Juraj Raninec předložil sněmovně návrh zákona 15. 9. 2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 915/0 dne 16. 9. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 9. 2009. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 10. 2009 jako tisk 915/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2009 (usnesení č. 432).
  Navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (Pavel Svoboda)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Náležitosti členů Parlamentu

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, minimální mzda, mzda, poslanec parlamentu

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)