Sněmovní tisk 360
Novela z. o přeměnách obchodních společností - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 360/0 dne 16. 11. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 524).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 360/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 360/2 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 360/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 360/4, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 637).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 200/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 200/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2008 a přijal usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako tisk 200/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 324).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 126/2008 Sb.Související tisk: 359 (Vl.n.z. o přeměnách obchodních společností a družstev).


Hesla věcného rejstříku: Družstva, Evropská unie /EU/, Subjekty podnikatelské, Zákoník obchodní, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: evropský podnik, fúze podniků, kapitálová společnost, mezinárodní fúze, obchodní právo, přeshraniční spolupráce, veřejná obchodní společnost

Navržené změny předpisů (24):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád360/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník360/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví360/0
21/1992novelizujeZákon o bankách360/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků360/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)360/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů360/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů360/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením360/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů360/0
248/1995novelizujeZákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů360/0
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)360/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)360/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)360/0
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování360/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty360/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu360/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)360/0
627/2004novelizujeZákon o evropské společnosti360/0
378/2005novelizujeZákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)360/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti360/0
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů360/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce360/0
307/2006novelizujeZákon o evropské družstevní společnosti360/0


ISP (login)