Sněmovní tisk 1107
Novela z. o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, seznam, správní delikt, správní právo, správní sankce

Navržené změny předpisů (17)ISP (login)