Sněmovní tisk 295
Písemná interpelace V. Filipa na K. Schwarzenberga ve věci stížnosti na postup konzulár. úseku při udělování víz

Dokument

Autor: JUDr. Vojtěch Filip

Úplný název: Písemná interpelace poslance Vojtěcha Filipa na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve věci stížnosti na postup konzulárního úseku Velvyslanectví České republiky v Tbilisi při udělování víz
Adresát: Karel Schwarzenberg
Podáno dne: 11.02.2011
Odesláno adresátovi: 15.02.2011
O zařazení na schůzi požádáno dne: 18.03.2011

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 22. 3. 2011 jako tisk 295/0.


  • PS

    Interpelace stažena dne 28. 4. 2011 na 16. schůzi.Deskriptory EUROVOCu: Arménie, konzulát, malý podnik, obchodní politika, vízová politikaISP (login)