Sněmovní tisk 593
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Štětina, Lenka Andrýsová, Jiří Rusnok, Boris Šťastný, Marek Šnajdr, Jiří Skalický, Aleš Roztočil, Pavel Holík, Jaroslav Krákora, Soňa Marková, Vojtěch Adam) předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Štětina J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 593/0 dne 3. 2. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2012 jako tisk 593/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2012 (usnesení č. 238). Určil zpravodaje: Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1219).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 593/3, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1312).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 422/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zdeněk Schwarz).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 422/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 751).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 16. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 385/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Záchranářství, Zákoník práce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, pomoc obětem neštěstí, prémie, první pomoc, zdravotní personál, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)