Sněmovní tisk 60
Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 60/0 dne 7. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Gandalovič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 87).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 60/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 243).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 8. 2010 jako senátní tisk 319/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 9. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 319/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 319/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 32).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22.12.2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 3. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 12 pod číslem 23/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, Makedonie, policejní spolupráceISP (login)