Sněmovní tisk 801
Vl.n.z. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů - EU (§ 83, odst. 2 JŘ)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 9. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 801/0 dne 6. 9. 2012.

  Vláda spojila s návrhem žádost o vyslovení důvěry a žádá, aby Sněmovna skončila projednávání návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení (§ 83 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 9. 2012. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1267).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 801/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 801/2, který byl rozeslán 25. 10. 2012 v 11:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 1354).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 442/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2012 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 442/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2012 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 442/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 12. 2012 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 442/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2012 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 32).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 12. 2012 poslancům jako tisk 801/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 12. 2012 poslancům jako tisk 801/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 288, usnesení č. 1444).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 187 pod číslem 500/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4184Helena LangšádlováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 10. 2012 v 11:07:18
4198Ladislav ŠinclDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 10. 2012 v 14:06:38
4199Ladislav ŠinclDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 10. 2012 v 14:11:46
4200Ladislav ŠinclDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 10. 2012 v 15:44:44
4201Pavel SuchánekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 10. 2012 v 16:07:05
4202Pavel SuchánekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 10. 2012 v 16:07:54
4203Pavel SuchánekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 10. 2012 v 16:11:02
4205Lenka KohoutováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 10. 2012 v 17:26:09
4208Lenka KohoutováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 10. 2012 v 18:15:56
4222Lenka KohoutováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 10:09:24
4224Lenka KohoutováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 10:35:44
4225Boris ŠťastnýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 13:03:55
4226Pavel SuchánekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 14:19:13
4228Michal BabákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 14:26:21
4230Michal BabákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 14:29:32
4231Michal BabákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 14:30:37
4232Michal BabákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 14:31:22
4233Marek ŠnajdrDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 14:40:13
4236Miroslav SvobodaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 10. 2012 v 16:17:57
4402Ladislav ŠinclDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 11. 2012 v 10:40:58


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Pojištění, Potřebnost sociální, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osob, daňový systém, snižování dluhu, spotřební daň, všeobecné zdravotní pojištění, vybírání daní

Navržené změny předpisů (19)ISP (login)