Sněmovní tisk 955
Písemná interpelace I. Ohlídala na P. Fialu ve věci krize praktických škol

Dokument

Autor: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Ivana Ohlídala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialu ve věci krize praktických škol
Adresát: Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Podáno dne: 15.02.2013
Odesláno adresátovi: 18.02.2013
O zařazení na schůzi požádáno dne: 22.03.2013

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 2013 jako tisk 955/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 9. 5. 2013
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: mentálně postižený člověk, speciální vzděláváníISP (login)