Sněmovní tisk 1030
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1030/0 dne 8. 2. 2017.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Borka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

  • 1

    1. Čtení proběhlo 27. 4. 2017 na 56. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 19. 5. 2017 na 57. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (4)

Deskriptory EUROVOCu: dluh, fyzická osoba, solventnost, zadluženost

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)