Sněmovní tisk 1150
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 31. 8. 2017 jako tisk 1150/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 6. 9. 2017 (usnesení č. 415).

  • V


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, kontrola rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, rozpočet, zpráva o činnostiISP (login)