Sněmovní tisk 629
N. z. o úředním jazyce ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Gabriela Hubáčková, Marta Semelová, Ivo Pojezný, Vojtěch Filip, Karel Šidlo, Miroslav Opálka, Zdeněk Ondráček) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: Hubáčková G. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 629/0 dne 22. 10. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 10. 2015. Vláda zaslala stanovisko 23. 11. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 11. 2015 jako tisk 629/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Jazyk státní

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mateřský jazyk, oficiální jazyk, ochrana kulturního dědictví, právní postavení

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)