Sněmovní tisk 660
Novela z. o zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Soňa Marková, Stanislav Mackovík, Pavel Kováčik, Zdeněk Ondráček) předložila sněmovně návrh zákona 25. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: Bebarová Rujbrová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 660/0 dne 26. 11. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 11. 2015. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2015 jako tisk 660/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Správa státní, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: práva pacienta, státní zdravotní služba, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)