Sněmovní tisk 860
Novela z. o integrovaném záchranném systému

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Zlínského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 7. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: Gazdík P.,Balaštíková M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 860/0 dne 7. 7. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2016 jako tisk 860/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, finanční pomoc, havarijní znečištění, náhrada škody, odškodnění, přírodní katastrofa

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)