Sněmovní tisk 954
Novela z. o pohřebnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 122/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 122/3 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 30. 5. 2017 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 122/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 5. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 172).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Zákon vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 193/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5738Jitka ChalánkováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 2. 2017 v 13:29:22
5825Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 2. 2017 v 11:42:14
5826Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 2. 2017 v 11:43:51
5828Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 2. 2017 v 11:49:08
5868Milada HalíkováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 2. 2017 v 10:11:06
5886Josef ŠenfeldDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.27. 2. 2017 v 22:37:58
5891Zuzana ŠánováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 10:06:32
5893Jiří ŠtětinaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 10:46:19
5917Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 14:12:31
5929Milada HalíkováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 15:17:25


Deskriptory EUROVOCu: etika, hřbitov, smrt

Navržené změny předpisů (12)ISP (login)