Sněmovní tisk 1017
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1017/0 dne 2. 2. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1564).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1017/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 31. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1017/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1017/3, který byl rozeslán 26. 5. 2017 v 12:06.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo .
  Projednávání pokračovalo 30. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1738).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 167/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 8. 2017 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 167/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 167/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 250).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 290/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5996Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 3. 2017 v 21:39:22
5998Jiří ŠtětinaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 3. 2017 v 12:40:09
6000Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 3. 2017 v 14:53:22
6001Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 3. 2017 v 14:59:21
6085Jiří BěhounekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 3. 2017 v 11:23:50
6086Rostislav VyzulaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 3. 2017 v 11:38:30
6087David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 3. 2017 v 11:40:26
6419Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 5. 2017 v 10:58:13
6422Jaroslav ZavadilDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 5. 2017 v 11:53:46
6425David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 5. 2017 v 11:40:35
6426David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 5. 2017 v 11:41:02
6427Rostislav VyzulaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 5. 2017 v 15:19:19
6432Rostislav VyzulaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 5. 2017 v 10:44:39
6437Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 5. 2017 v 12:32:51
6438Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 5. 2017 v 12:33:57
6439Jana HnykováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 5. 2017 v 13:23:27


Deskriptory EUROVOCu: všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)