Sněmovní tisk 1078
Vl.n.z. o zálohovaném výživném - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, státní podpora, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba, záloha

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)